ProsjektstyringErfaring og kompetanse gjør at våre medarbeidere kan gå inn og styrke en organisasjon  i alle avgjørende faser av prosjektet:

  • Kostnadsstyring
  • Planlegging
  • Estimering

For ytterligere informasjon, kontakt [email protected]

IKM Consultants AS | Ljosheimvegen 12 | Vis i kart | Tlf (+47) 51 69 51 00| email
Logo 1
Logo 2
Logo 3