KHMS

 
  • Null skader er vårt overordnede mål.
  • Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte.
  • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
  • HMS er det viktigste interne arbeidsområdet.
  • Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet.
  • HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.
  • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet.
  • Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning.
  • Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk.

 

IKM Consultants AS | Ljosheimvegen 12 | Vis i kart | Tlf (+47) 51 69 51 00| email
Logo 1
Logo 2
Logo 3