Plattform 2.jpg
Weightcontroll - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Weightcontroll
Arbeidsoppgaver
* Oppfølging av økning og reduksjon av vekt på platform
* Koordinering og oppfølging med disiplinene
* Vektrapporteringsansvarlig til kunde og internt (ukentlig, månedlig og adhoc)
* Sjekking av input fra disiplinene
* Sjekke arbeidsordre offshore ifbm. vektendring
Ønskede kvalifikasjoner
* Ingeniør teknisk utdannelse
* 5-10 års erfaring fra offshore bransjen
* Microsoft Office, særlig Excel
* ISO standard 19901-5 for vektkontroll - Må ha kjennskap
* ISO standard 19008 for standard kostkodingsystem (SCCS) - Må ha kjennskap
* Erfaring med å sjekke arbeidsordre offshore (spesielt hvit disiplin)
* Bør ha erfaring med å se og vurdere kvaliteten på data en mottar.
* Strukturert, samarbeidsvillig, nøyaktig og systematisk
* Kandidaten MÅ være meget fremoverlent og kunne gi direkte beskjeder
* Generell god IT kompetanse
* Må beherske norsk og engelsk
* Fordel å ha kjennskap til EIS
* PDMS

Arbeidssted: Stavanger
Varighet: ASAP - 31.12.2020
Other Jobs Apply For Position
408491
Stavanger
Vikariat/engasjement
31.08.2018
01.09.2018
Lillian Øglænd Riveland
Mob: 41 29 00 15
Tel: