Plattform 2.jpg
Fagansvarlig Varestrøm - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Fagansvarlig Varestrøm
Arbeidsoppgaver
* HMS- og sikringsstyring innen fagområdet og følge opp registrering i Synergi og QM
* Utvikling av fagområdet ved den enkelte forsyningsbase og delta i nettverk på tvers av basene
* Inneha rolle som faglig veileder og pådriver for opplæring innen fagområdet
* Delta aktivt i arbeidsutførelse basert på kapasitet og behov, samt sikre gode forberedelser til planlagt aktivitet
* Styre avdelingens behov for lager og arealer
* Følge opp og være tett på leverandør av basetjenester og påse at leverandøren har relevant kompetanse innenfor myndighetspålagte oppgaver (NOG116, LRA-håndtering, farlig gods, etc.)
* Kontrakts- og leverandøroppfølging gjennom LSR-rolle, inkludert ansvar for ansattnummer og IT-tilganger for entreprise- og innleid personell
* Sammen med entreprisen etablere rutiner for oppfølging av SOX, lagertelling og tollagerbevilling
* Analysere behov for areal og lager
* Ha styring og tilrettelegge for god samhandling med kunder, rekvirenter, leverandører internt/ eksternt samt Logistikkutvikling og Ressursstyring, for å sikre en effektiv ut/inngående varestrøm
* Utarbeide og vedlikehold overordnet plan for varestrøm ved forsyningsbasen
* Følge opp materialplanlegging og styring av forsyningskjeden knyttet til ut- og inn-gående forsyning til og fra basen
* Lokal TR rolle for Bring Transport kontrakt
* Benytte LEAN tankesett og arbeidsmetodikk
Ønskede kvalifikasjoner
* Utdanning på Bachelor/ Master nivå fortrinnsvis innen logistikk eller økonomi & administrasjon. Gjerne erfaring fra forbedringsarbeid og digitalisering.
* Gode engelsk kunnskaper (muntlig og skriftlig)
* 2-5 års relevant erfaring Personlige egenskaper:
* Utviklingsorientert
* Helhetsforståelse
* Resultatorientert
* Systematisk
* Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner
* Evne til å arbeide selvstendig men også like å jobbe i team

Språk: Engelsk og Norsk
Arbeidssted: Stavanger
Varighet: 27.08.2018 - 30.08.2019
Opsjon: 2 x 2 måneder
Other Jobs Apply For Position
408197
Stavanger
Vikariat/engasjement
30.05.2018
27.08.2018
Glenn Andre Handegård
Mob: 40 00 66 60
Tel: