Plattform 2.jpg
Jobbsetter, vedlikeholdsplanlegger, elektro - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Jobbsetter, vedlikeholdsplanlegger, elektro
Arbeidsoppgaver
* Ivareta drift og vedlikehold av elektrisk utstyr i planleggingsfasen, for å sikre at en opererer anlegget i samsvar med tekniske krav, styringssystem og gjeldende regler og forskrifter
* Rapportere til Maintenance Supervisor Onshore og har et nært samarbeid med Goliat Operational Support Group (OSG) onshore
* Etablere og følge opp planen for offshoreoperasjon og arbeidsordre (AO) sammen med plattformledelsen
* Forberede arbeidspakker i SAP for offshore-utførelse i henhold til planen. Arbeidspakkene skal inneholde all informasjon og prosedyrer som kreves for å utføre arbeidet
* Koordinere innkjøp av reservedeler og rekvisita som kreves for drift og vedlikeholdsutførelse
* Bistå i arbeidsforberedelse av identifiserte og prioriterte arbeidspakker, inkludert ressursbehov, materialister, verktøyliste etc i rullerende plan. SAP er arbeidsverktøy
* Adressere, forberede og koordinere en ukentlig oppdatert utgivelse av en rullerende 14 dagers operative plan til offshore. Dette inkluderer en endelig avklaring av aktiviteter og i forhold til relevante HMS-krav som er relevante for beredskap for alle arbeidsordrer offshore
* Bidra aktivt med å dele erfaringer og "best practice" med kollegaer
* Sikre høy fokus på å forhindre produksjonsnedstengning
* Bidra til å utføre nødvendig vedlikehold for å fremme en optimal, kostnadseffektiv og sikker drift / produksjon
* Rapportere hendelser, avvik og farlig utstyr og systemer
* Observere tekniske forhold og foreslå/bidra til tekniske forbedringer
* Tilegne seg kunnskap om drift og vedlikehold av alle prosessystemer og utstyr
* Identifisere behov for reservedeler og bestille i god tid
Ønskede kvalifikasjoner
* Bachelor's degree
* Teknisk fagskole/fagbrev.
* 5-10 års relevant erfaring innen offshore arbeid / oljerelatert industri.
* Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
* Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
* Strukturert, selvgående og initiativrik.
* Ansvarsfull, utadvendt og positiv.
* Evne til å kommunisere, samarbeide og være løsningsorientert.

Språk: Norsk
Arbeidssted: Hammerfest. Lokal ressurs er å foretrekke. Ved pendling vil det være mulighet for 10/4
Varighet: ASAP - 31/12/2018
Other Jobs Apply For Position
407895
Hammerfest
Vikariat/engasjement
06.03.2018
19.03.2018
Per Ivar Andersen
Mob: 97 52 61 61
Tel: