Plattform 2.jpg
Teknisk sikkerhet Ingeniør - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Teknisk sikkerhet Ingeniør
Arbeidsoppgaver
Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter, samt yte faglig bistand og samarbeid i disiplinen. Disiplinsjekk, møtedeltakelse og møteledelse inngår i arbeidsoppgavene. Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter:
* Aktiv og passiv brannbeskyttelse
* Deteksjon, tennkildekontroll og nødavstenging
* Teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø
Ønskede kvalifikasjoner
* Master (eller bachelor) grad innen relevant fagområde
* Minimum 5 års arbeidserfaring
* God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid
* God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
* Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
* God kjennskap til Statoils systemer og selskapsspesifikke krav
* God kunnskap om brannvannsystemer og erfaring med Pipenet er en fordel
Personlige egenskaper
* Gode norskkunskaper, både muntlig og skriftlig
* Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
* Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
* Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
* Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø

Periode: 19.02.18 - 31.12.18
Arbeidssted: Bergen
Other Jobs Apply For Position
407784
Bergen
Vikariat/engasjement
10.02.2018
19.02.2018
Per Ivar Andersen
Mob: 97 52 61 61
Tel: