Vår nytt fra IKM Consultants - Per Oscar Knudsen

Veksten fortsetter i 2014 til tross for redusert aktivitet hos enkelte av våre kunder. Dette kompenseres imidlertid med økt vekst hos andre kunder og innenfor nye områder. Vi står blant annet foran en fase hvor mye etterarbeid og igangsettingsaktiviteter skal gjennomføres. IKM Consultants er godt rustet for å kunne tilby spennende stillinger til dette og andre store prosjekter, både hjemme og ute.

Les mer om markedet og mulighetene


IKM Consultants AS | Ljosheimvegen 12 | Vis i kart | Tlf (+47) 51 69 51 00| email
Logo 1
Logo 2
Logo 3