IKM Gruppen kjøpte Poseidon Consulting Services AS

I forbindelse med at Poseidon Consulting Services AS ble oppkjøpt av IKM Gruppen i fjor (2013) og fusjon er gjennomført fra januar 2014, inngår nå Poseidon Consulting Services AS som en del av IKM Consultants AS.

Fusjonen innebærer at personell, konsulenter og tjenester videreføres i IKM Consultants AS. Derfor blir en nå automatisk overført til IKM Consultants AS sin hjemmeside.

Eventuell spm. gjeldende oppkjøpet/fusjonen kan rettes til Gunn Marie Henningsen.
IKM Consultants AS | Ljosheimvegen 12 | Vis i kart | Tlf (+47) 51 69 51 00| email
Logo 1
Logo 2
Logo 3