IKM Consultants er tildelt global rammeavtale med Statoil

IKM Consultants skal levere konsulenter til Statoil sine internasjonale operasjoner og prosjekter de neste 2,5 årene. Rammeavtalen gjelder personell innen alle disipliner og områder som Statoil opererer.
 

Den nye rammeavtalen med Statoil gjelder fra 15.12.2013 og varer i 2,5 år med opsjon på ytterligere 2 + 2 år, til sammen inntil 6,5 år. Dette er en avtale for Statoils internasjonale lokasjoner og anlegg, og dekker både Statoils prosjektportefølje i utlandet og deres internasjonale operasjoner.

Avtalen kommer på toppen av en rekke attraktive avtaler for IKM Consultants. IKM Consultants har ambisjoner om å ansette 150 nye ingeniører og prosjektmedarbeidere til internasjonale oppdrag i løpet av 2014/2015. Det vil hovedsakelig være personell til Asia, UK og Europa for øvrig, og det vil også være aktuelt å levere til Afrika, Amerika og Oseania.

- Avtalen skaper store utviklingsmuligheter i et internasjonalt marked, både for IKM Consultants og våre dyktige medarbeidere, sier daglig leder i IKM Consultants, Per Oscar Knudsen. Vi er glade for den anerkjennelsen som denne rammeavtalen gir. Vi ser på dette som en bekreftelse på at våre leveranser av personell til Statoil i Norge er vellykket og at Statoil har tillit til vår og IKM Gruppens internasjonale satsing, sier Per Oscar Knudsen.

Rammeavtalen med Statoil passer inn i selskapets, og IKM Gruppens, strategi for internasjonal vekst; Vi følger våre kunder i Norge ut i det internasjonale markedet. Selskapet, og gruppen, har allerede etableringer i de aktuelle markedsområdene og vil samarbeide med andre lokale IKM-selskap internasjonalt, om utviklingen i de lokale markedene og oppfølgingen av personell


IKM Consultants AS | Ljosheimvegen 12 | Vis i kart | Tlf (+47) 51 69 51 00| email
Logo 1
Logo 2
Logo 3