Plattform 2.jpg
Senior Engineer Instrument - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Senior Engineer Instrument
Arbeidsoppgaver
* Delta i studier og prosjekter som instrumeningeniør
* Detaljprosjektering og estimering innen instrumentering
* Utarbeide av prosjekteringsunderlag som tegninger, datablader og rapporter
* Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser
* Oppfølging av leverandør
* Delta på befaring
* Delta på forhåndstest/FAT hos leverandør
* Utføre as-built
Ønskede kvalifikasjoner
* Master (eller bachelor) grad innen relevant fagområde
* Lavre utdannelse enn Bachelor vil vurderes ved lang, relevant erfaring
* 3 - 8 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
* Erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
* Kjennskap til offshore instrumentering og utstyr som brukes i oljeindustrien
* Kjennskap til Statoil prosjektering/IT-systemer (STID, ProCoSys, etc.) er en fordel
* Kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK
* Gyldig offshore sikkerhetskurs er en fordel
* Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
* Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
* Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en fordel
* Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
* Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø

Arbeidssted: Bergen
Planlagt start dato: ASAP
Planlagt slutt dato: 31.12.20
Other Jobs Apply For Position
409499
Bergen
Vikariat/engasjement
01.04.2019
15.04.2019
Per Ivar Andersen
Mob: 97 52 61 61
Tel: