Plattform 2.jpg
Planlegger byggfag - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Planlegger byggfag
Arbeidsoppgaver
Stillingen innebærer detalj planlegging av aktiviteter for civil, struktur og arkitekt fag på grunnlag av engineerings underlag. Kontroll av kalkulasjoner og input til endringshåndtering. Samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført av entreprenør.
Ansvarsområde:
* HMS
* Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’
* Kvalitet
* Kvalitets kontroll av plan-input gitt av entreprenør
Teknisk, oppfølging og kommunikasjon:
* Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.
* Informere entreprenør om design utvikling og milepæler.
* Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.
* Delta og følge opp toolbox møter.
* Kontrollere og evaluere bemanning og material leveranser I forhold til planlagte aktiviteter
* Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområde. Sikre at leveranser i er i samsvar med prosjektets krav
* Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.
Fremdrift og produktivitet:
* Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelses datoer.
* Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse
* Gi input på og følge opp Baseline oppdateringer og level 5 plan
* Sikre full utnyttelse av ressurser.
Ønskede kvalifikasjoner
* Fagbrev, teknisk fagskole Anlegg alt. Bachelor med byggeleder erfaring
* Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning.
* Mer enn 7 års erfaring fra oppfølging av arbeider innen anlegg
* Analytisk, strukturert og nøyaktig
* Kunnskap om bygg og anlegg, NS3420, kalkulasjon
* Kunne bruke informasjon fra oppmålingsrapporter, masseregnskap og postbeskrivelser.
* Kunne bruke Microsoft Office program, Project, Safran

Språk: Gode kommunikasjonsevner og grunnleggende engelsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig)
Arbeidssted: Haugesund / Kårstø
Planlagt start dato: 01.05.2019
Planlagt slutt dato: 31.12.2019
Other Jobs Apply For Position
409489
Haugesund
Vikariat/engasjement
01.04.2019
01.05.2019
Anne Ferkingstad
Mob: 40 43 81 64
Tel: