Plattform 2.jpg
Kompressorspesialist - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Kompressorspesialist
Arbeidsoppgaver
* Kompressor, men også tung generell erfaring med roterende utstyr innkjøpspakkeoppfølging.
* Oppfølging av utstyrsinnkjøp og tredjeparter i følge med system engineering
* Koordinering av systemdisiplinene
* Disiplinlederansvar studier og modifikasjonsprosjekter
* Språk flytende norsk og engelsk. Rapportskriving, estimering og planlegging
* Kundekontakt og leverandøroppfølging
* PRE for innkjøp av kompressorer
* Studie- og prosjekteringsoppgaver
* Utarbeidelse av tekniske forespørsel ifm innkjøp av kompressorer
* Oppfølging av leverandør og leverandørdokumentasjon
* Møtevirksomhet og input til rapporter
* Tilbudsarbeid/Estimering av disiplinoppgaver basert på teknisk beskrivelse
Ønskede kvalifikasjoner
* Bachelor eller Master Degree
* Min 10 års erfaring med roterende utsyr / kompressor
* God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid samt studiearbeid
* Svært god kunnskap om kompressorer og annet roterende mekanisk utstyr (spesialisterfaring)
* God kjennskap til Equinors selskapsspesifikke krav
* God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
* Erfaring med deltakelse i HAZOP, HAZID og Design Review
Personlige egenskaper
* Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
* Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner - må kunne koordinere øvrige disipliner
* Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
* Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø

Språk: Flytende engelsk både muntlig og skriftlig
Arbeidssted: Bergen
Varighet: ASAP - 31.12.2020
Other Jobs Apply For Position
409482
Bergen
Vikariat/engasjement
01.04.2019
15.04.2019
John-Arne Sæthre
Mob: 95 45 51 95
Tel: