Plattform 2.jpg
HMSS koordinator - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
HMSS koordinator
Arbeidsoppgaver
* Utarbeide og følge opp HMSS program og handlingsplaner I samsvar med selskap mål og prioriteringer samt kundens forventninger
* Ha kjennskap til gjeldende interne krav, spesifikasjoner, relevante lover og forskrifter og påse at disse implementers i prosjektene.
* Kontinuerlig jobbe for forbedringer innenfor prosjektets mål for helse, miljø og sikkerhet.
* Delta I risikovurderinger i ulike prosjektfaser
* Samordne og rapportere HMS resultater internt og evt. eksternt til kunde
* Initiere og delta på inspeksjoner, møter o.l. på installasjoner og anlegg
* Støtte prosjektorganisasjonen med opplæring og instruksjoner vedr. HMS prosesser, systemer og verktøy
* Følge opp hendelser slik at organisasjonen kan lære av årsakene til hendelsene
Ønskede kvalifikasjoner
* Utdannelse innen HMS på Bachelor-/Masternivå er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
* Relevant erfaring fra petroleumsrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg er en fordel.
* Strukturert
* Gode samarbeidsevner

Arbeidssted: Mongstad
Planlagt start dato: ASAP
Planlagt slutt dato: 01.11.2019
Other Jobs Apply For Position
409385
Mongstad
Vikariat/engasjement
19.02.2019
01.03.2019
Anne Ferkingstad
Mob: 40 43 81 64
Tel: