Plattform 2.jpg
Senior Structural Engineer - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Senior Structural Engineer
Arbeidsoppgaver
* Disiplinansvar i gitte prosjekter
* Utarbeidelse av design (3D modell og fabrikasjonstegninger)
* Utføre disiplinsjekk/tegningsjekk
* Arbeide med studier, gjennomføringersprosjekter og mindre vedlikeholds porsjekter
* Utarbeide studierapport og presentasjoner
* Utarbeide time estimat
* Materialbestilling og vektregistrering
* Utarbeidelse av fabrikasjonspakker og arbeidspakker for installasjon
* Offshore survey
Ønskede kvalifikasjoner
* Master eller bachelor grad som struktur ingeniør
* Minimum 10 års erfaring innen offshore relaterte prosjekter i Norge. (For konsulenter vurderes kandidater med ned til 5 års erfaring)
* Erfaring som DRE (disiplin ansvarlig ingeniør - struktur)
* Erfaring innen PDMS design og Microstation 2D/3D
* Erfaring fra offshore survey
* God kjennskap til NORSOK
* Noe kjennskap til Eurocode og DNV-standarder er ønskelig
* Noe kjennskap til analyseprogrammer som STAAD.Pro og/eller Sesam GeniE; ønskelig
* Office standard software
* Evne til å se helhetlig prosjekt på tvers av disipliner
* Selvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultat
* Offshore sertifikat for utreise på norsk sokkel
* Er en lagspiller og er åpen for dialog og konstruktive diskusjoner

Språk: Flytende språk kunnskaper på norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Arbeidssted: Stavanger
Varighet: ASAP - 31.12.2020
Other Jobs Apply For Position
409384
Stavanger
Vikariat/engasjement
29.04.2019
06.05.2019
Lillian Øglænd Riveland
Mob: 41 29 00 15
Tel: