Plattform 2.jpg
Kostkontroller - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Kostkontroller
Arbeidsoppgaver
* Økonomisk oppfølging og kontroll på prosjekter
* Utarbeide og levere ukerapporter og månedsrapporter på timer og andre kostnader og/eller inntekter internt og eksternt i prosjektene
* Ansvarlig for korrekt timeføring og timekontroll i prosjektene
* Ansvarlig for håndtering av både innkommende og utgående fakturaer i prosjektene
* Ansvarlig for å gjøre faste kontroller på timer, innkjøp og koder m.m. i prosjektene
* Ellers annet forefallende arbeid som økonomileder/prosjektleder ser nødvendig
Ønskede kvalifikasjoner
* Høyere økonomisk utdannelse er ønskelig, men erfaring kan erstatte krav om høyere utdannelse
* God kommersiell forståelse og "kremmerånd", strukturert og ryddig arbeidsmetodikk
* God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
* Gode kommunikasjonsevner
* God kompetanse med å arbeide i Microsoft Office sin programpakke, spesielt i Excel, og ellers ha god forståelse for relevante datatekniske hjelpemidler

Arbeidssted: Stavanger
Varighet: ASAP - 1 år
Other Jobs Apply For Position
409344
Stavanger
Vikariat/engasjement
05.03.2019
01.03.2019
Anne Ferkingstad
Mob: 40 43 81 64
Tel: