Plattform 2.jpg
Arbeidsleder E & I Fag - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Arbeidsleder E & I Fag
Arbeidsoppgaver
* Arbeidsleder er ansvarlig for utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt å ha gjennom stillingsbeskrivelsen, rutiner, eller pålagt arbeidsleder ved særskilt ordre.
* Arbeidsleder har rett og plikt til å planlegge og tilrettelegge utførelsen av alle arbeidsoppgavene som faller inn under ansvarsområdet og har myndighet og plikt til å kontrollere så vel utførelse av arbeidet som det * oppnådde resultat.
* Forsikre seg om at nødvendig materiell og verktøy er tilgjengelig.
* Forsikre seg om at arbeidsgrunnlaget er tilstrekkelig til å utføre jobben.
* Ta økonomiske hensyn ved valg av arbeidsmetoder og materiell.
* Returnere overskuddsmateriell, og påse at arbeidsplassen holdes ryddig.
* Arbeidslederen skal motivere sine medarbeideres ansvarsfølelse ovenfor sitt arbeid, samt sørge for at den enkelte medarbeider i størst mulig utstrekning blir beskjeftiget innenfor et naturlig arbeidsområde. * Arbeidslederen må følge og akseptere gjeldende lover, hovedavtale, tariff og andre avtaler som gjelder for bedriften.
* Ansvarlig leder for operatørene
* Rapportere til Installasjonsleder
* Ansvarlig i henhold til stillingsbeskrivelsen, W3
Ønskede kvalifikasjoner
* Relevant fag brev
* Relevant og god fag kompetanse
* Relevant erfaring
* Relevant bransje erfaring
* Relevant og god fag kompetanse
* Må kunne jobbe selvstendig og i team
* Må ha evnen til sette seg inn og bruke i vårt it verktøy
* Gode leder egenskaper
* God lag bygger
* God kommunikasjons evne både muntlig og skriftlig
* Gode holdning og innstillinger
* Gå foran som et godt eksempel

Arbeidssted: Haugesund/Offshore
Varighet: ASAP - 30.06.2019
Other Jobs Apply For Position
409270
Haugesund
Vikariat/engasjement
22.03.2019
04.03.2019
Per Ivar Andersen
Mob: 97 52 61 61
Tel: