Plattform 2.jpg
Piping Test Engineer - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Piping Test Engineer
Arbeidsoppgaver
I forbindelse med prosjektgjennomføringen er det behov for en Test ingeniør for å ivareta kvaliteten og sikre gjennomføringsmetoden når det gjelder rør test fagene. Dette vil være en do delt oppgave hvor av første del vil utføres på lokasjon Forus og andre del Yard Haugesund.
* Prosjekteringsoppgaver innenfor testing I henhold til SEP kontrakt
* Test preparations I henhold til EPCIc kontrakt/krav
* Etablere/oppdatere test pakker/prosedyrer
* Følge opp test pakker/aktiviteter
* Utføre/koordinere test aktiviteter (siste/offshore)
Ønskede kvalifikasjoner
* Engineer, evnetuelt annen relevant teknisk fagdisiplin
* Erfaring med prosjektgjennomgøring og prosjekt dokumentasjon (Rør/Process)
* Erfaring med Olje&Gas industrien og prosjektgjennomgøringsprocesser
* Erfaring med prosedyrer og krav for olje&gas industrien
* Erfaring med test forberedelser/utførelse onshore /offshore
* Erfaring med Mechanical Completion 8MC) systemer (PCST)
* Arbeide selvstendig og I prosjekt team
* Norsk og Engelsk språk skriftlig og muntlig
* Erfaring fra arbeid på norsk sokkel

Planlagt start dato: Snarest
Planlagt slutt dato: 01.01.20
Arbeidssted: Haugesund (Forus)
Other Jobs Apply For Position
408968
Haugesund
Vikariat/engasjement
10.12.2018
17.12.2018
Lillian Øglænd Riveland
Mob: 41 29 00 15
Tel: