Plattform 2.jpg
Ingeniør Teknisk Sikkerhet - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Ingeniør Teknisk Sikkerhet
Arbeidsoppgaver
* Aktiv og passiv brannbeskyttelse
* Teteksjon, tennkildekontroll og nødvavstening
* Flukt, evakuering og redning
* Sikkerhetsintegritetsnivå
* Definisjon av væskegrupper
* Teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø
Ønskede kvalifikasjoner
* Ingeniør utdanning (Bachelor) innen teknisk sikkerhet eller tilsvarende fag
* Minimum 5 års erfaring innen olje og gassrelatert virksomhet
* God erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
* God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
* Erfraing med HAZOP, HAZID, Design Review, FMCA, ALARP, LOPA, WEHRA og ligndende metodikker
* Svært god kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
* Gode norskunnskaper muntlig og skriftlig
* Evne til å arbeide bade selvsendig og i grupper
* Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
* Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
* Gode mellommenneskelige egenskaper
* BIdra til å skape et godt faglig miljø
* Forståelse av prosjektorientert arbeid og leveranser

Arbeidssted: Harstad
Varighet: ASAP - 01.10.2019
Other Jobs Apply For Position
408620
Harstad
Vikariat/engasjement
10.12.2018
17.12.2018
John Arne Sæthre
Mob: 95 45 51 95
Tel: